Vang Số Karaoke chuyên nghiệp PDCJ : X10

4.200.000

Mức đầu vào tối đa: 4V (RMS)

Mức sản lượng tối đa: 4V (RMS)

Tăng kênh âm nhạc    MAX: 12dB

Độ nhạy micro: 64mV (Out: 4V)

Danh mục: Từ khóa:
Gọi điện SMSChỉ Đường