Mixer Soundcaft MFX12/2

5.400.000

Loại : mixer analog

Số lượng kênh : 12 ( 10 mono & 2 stereo)

Đầu ra :2 . XLR , 1 . 1/4 ( mono).

Gọi điện SMSChỉ Đường