Có rất nhiều khách hàng sẽ nhầm lẫn giữa amply dùng để karaoke và amply dùng để nghe nhạc. Dùng cho 2 mục đích khác nhau nên thiết kế và chức năng của 2 amply này cũng khác nhau. Để phân biệt chúng ta có thể dựa vào hệ thống nút điều chỉnh. Một amply karaoke thường là một ma trận các nút mà có lẽ sẽ khiến nhiều người lúng túng khi chưa biết sử dụng còn một amly dàn máy nghe nhạc có thiết kế tinh tế và đơn giản hơn với ít nút tùy chỉnh hơn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.