Mixer Số Soundcarft UI 12

7.900.000

Đầu ra main: 2 x XLR, 2 x TRS

Đầu ra khác: 2 x XLR

Data I/O: Ethernet

Headphones: 2 x 1/4″

EQ Bands: 4-band Parametric

 

Danh mục: Từ khóa:
Gọi điện SMSChỉ Đường