Loa Âm Trần TOA : PC 658 R

250.000

– Xếp hạng đầu vào: 6 W (dòng 100 V), 3 W (70 V line)

– Loa âm trần được xếp hạng Trở kháng 100 V line: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W)

70 V dòng: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1,5 W), 10 kΩ (0,5 W)

Danh mục: Từ khóa:
Gọi điện SMSChỉ Đường